NFC je skratka pre "Near Field Communication" (Komunikácia na krátkej vzdialenosti) a je bezdrôtová technológia umožňujúca výmenu dát medzi zariadeniami, ktoré sú umiestnené v blízkosti seba (vzdialenosť do 10 centimetrov). NFC používa vysokofrekvenčné rádiové vlny (13,56 MHz) na komunikáciu medzi dvoma zariadeniami.

NFC je podobné technológiám ako Bluetooth alebo Wi-Fi, ale s niektorými dôležitými rozdielmi. NFC je určené pre krátke vzdialenosti a nízke objemy dát a preto sa používa najmä na rýchlu a jednoduchú výmenu informácií medzi dvoma zariadeniami. NFC tiež umožňuje zabezpečenú komunikáciu, ktorá je chránená pred neoprávneným prístupom a môže byť použitá pre mobilné platby, prístupové systémy a iné aplikácie.

NFC sa používa na rôzne účely, ako napríklad na bezkontaktné platby v obchodoch, pre vytváranie zariadení "smart home", pre rýchle a jednoduché prepojenie mobilných zariadení s inými zariadeniami (napr. reproduktormi alebo televízorom), na identifikáciu a prístupové systémy v budovách, pre zdieľanie kontaktov pomocou virtuálnych vizitiek a iné. NFC sa stáva stále populárnejšou technológiou v mnohých oblastiach a očakáva sa, že bude v budúcnosti používaná ešte častejšie.